Mašina za pranje gajbica MPG-R

Mašina za pranje gajbica tip MPG – R je namenjena  pranju gajbica za sakupljanje voća i povrća dimenzija (DxŠxV u mm) od 495 x 290 x 70 do 600 x 400 x 260. Gajbice se ručno ređaju i guraju kroz mašinu preko postavljenih vođica i usmerivača.

Pranje se obavlja upotrebom hladne vode i velikom energijom vodenog mlaza po  sledećim fazama:

 1. Predpranje – predpranje (kvašenje) se vrši upotrebom recirkulirane prečišćene vode upotrebom običnih mlaznica koje pokrivaju celokupnu površinu spoljašnje i unutrašnje strane gajbica. Cilj predpranja je odstranjvanje prljavština niske athezije i kvašenje prljavština visoke athezije radi lakšeg pranja,
 2. Faza udarnog pranja unutrašnjih površina gajbica – se vrši čistom vodom iz sistema jednom obrtnom brizgaljkom na čijim krajevima su postavljene udarne rotacione dizne. Obrtna  brizgaljka u kombinaciji sa rotacionim diznama služe za otklanjanje prljavština visoke athezije čijom upotrebom se, zbog dvostruke rotacije, postiže i do 300% boljeg pranja u odnosu na obične mlaznice,
 1. Faza snažnog pranja bokova gajbica – koja se vrši čistom vodom lepeza diznama, a koje poseduju mogućnost podešavanja visine i ugla u zavisnosti od dimenzija gajbica,
 2. Faza snažnog pranja dna gajbica sa spoljašnje strane – se vrši čistom vodom  lepeza diznom,
 3. Faza snažnog ispiranja unutrašnjih površina gajbica – koja se vrši upotrebom čiste vode lepeza diznom.

Za snažno pranje se koristi visokopritisni agregat maksimalnog protoka do 21 l/min i pritiska do 150 bara. Izlazni pritisak na samim diznama se reguliše na agregatu i radni pritisak na njima ne bi trebalo da pređe 70bara radi zaštite od oštećenja gajbica.

Mašina za pranje gajbica tip MPG – R je u celosti izrađena od kiselootpornpog čelika (prohroma) i u potpunosti zadovoljava sve standarde i propise za primenu u prehrambenoj industriji.

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 380V
 • Snaga: 7,5KW
 • Kapacitet pranja: do 1000 gajbica na sat
 • Pritisak u agregatu: do 150 bara
 • Potrošnja vode: ~1 m3/h
 • Dužina: 1700mm
 • Širina: 700mm
 • Visina: 1300mm
 • Težina mažine: ~170kg

Copyright by ZIS 2019. All rights reserved. Developed by JLAKIC DESIGN